Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2022 r.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (Ogłoszenie Nr 9/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie  

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach kandydat, którego oferta wpłynęła w naborze na w/w stanowisko nie spełnia wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie: wymaganego doświadczenia zawodowego.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 9/22 z dnia 25.08.2022 r.) zostaje unieważniony.