Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2022 r.

Stanowisko: Specjalista ds. edukacji z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (Ogłoszenie Nr 8/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie  

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalista ds. edukacji z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach kandydaci, których oferty wpłynęły w naborze na w/w stanowisko nie spełniają wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie: wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 8/22 z dnia 25.08.2022 r.) zostaje unieważniony.