Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2018 r.

Stanowisko: Specjalista w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 12/18)

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata

 

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującą procedurą naboru Komisja oceniła dokumenty złożone przez kandydata i stwierdziła, że nie zostały spełnione wymagania niezbędne konieczne do podjęcia pracy na stanowisku dotyczące doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 12/18 z dnia 13.12.2018 r.) zostaje unieważniony.