Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2018 r.

Stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki konsultanta naukowego w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie Nr 11/18)

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata

 

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującą procedurą naboru Komisja oceniła dokumenty złożone przez kandydata i stwierdziła, że nie zostały spełnione wymagania niezbędne dotyczące posiadania prawa jazdy kat. B na stanowisko specjalisty pełniącego obowiązki konsultanta naukowego w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 11/18 z dnia 13.12.2018 r.) zostaje unieważniony.