Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 27.12.2018 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
Oferowane stanowisko: Starszy referent
Termin składania dokumentów:
07.01.2019 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 13-18