Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym na dzierżawę 25 owiec, w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe – Młodzawy

Wzór formularza ofertowego dzierżawa owiec 25 szt.

zawiadomienie o wyborze oferty 25 owiec