Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym na dzierżawę 30 owiec, w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe – Stawiany

Wzór formularza ofertowego dzierżawa owiec 30 szt.

zawiadomienie o wyborze oferty 30 owiec