Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania ofert na rozpoznanie cenowe dotyczące wykonanie infrastruktury turystycznej i tablic informacyjno – edukacyjnych na potrzeby projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy (wzór) – Infrastruktura turystyczna

Projekt tablicy informacyjnej

Projekty elementów infrastruktury turystycznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wykonanie infrastruktury turystycznej