Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku gospodarczo-garażowego na sprzęt rolniczy oraz samochody w tym: dostawa i montaż hali namiotowej, wykonanie podłoża pod halę, ułożenie kostki brukowej, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w powstałym budynku oraz wykonanie plantacji nasiennej w tym: wykonanie ogrodzenia i przygotowanie podłoża pod plantację w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

zapytanie ofertowe

siwz1

siwz2

siwz3

siwz4

siwz5

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3a

Załącznik graficzny nr 3b

Załącznik graficzny nr 4

Załącznik graficzny nr 5

Załącznik graficzny nr 6

Wzór formularza ofertowego – hala magazynowa

sprostowanie

Wzór formularza ofertowego – poprawiony