Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego

 

uchwała nr 6716_23

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6716_23