Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przystępuje do zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy  do realizacji zadania pn. „Usuwania drzew, krzewów i ich podrostów na potrzeby projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

 

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty