Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego typu SUV ze stałym napędem na 4 koła w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UZP

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia UZP