Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę laptopów na potrzeby projektu LIFE17NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.
Poniżej załączniki do pobrania.

Instrukcja dla wykonawców

Szczegółowy opis zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu zamówienia

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty