Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę infrastruktury niezbędnej do wypasu owiec i koni na potrzeby realizacji działań after-life projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.
Poniżej załączniki do pobrania. 

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis zamówienia

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty