Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi transportowej polegającej na przewozie osób podczas jednodniowych warsztatów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe transport

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

Instrukcja dla wykonawców

informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postepowania_transport