Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, przystępuje do wykonania projektów infrastruktury turystycznej (wiaty, parkingi, platformy widokowe, elementy małej architektury), mającej na celu ukierunkowanie i skupienie ruchu turystycznego w miejscowościach: Stawiany, gm. Kije, Byczów, gm. Pińczów i Górki, gm. Wiślica, zgodnie z projektem LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Informacje dotyczące w/w zamówienia znajdują w plikach do pobrania umieszczonych poniżej.
zapytanie-ofertowe-mala-architektura

4-formularz-ofertowy-wzor-zal-nr-2