Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do składana ofert na wykonanie 48 odwiertów w gruncie wraz z montażem rury studni piezometrycznych na potrzeby projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odwierty

Formularz ofertowy odwierty

Wzór umowy_wiercenia cz. I

Wzór umowy_wiercenia cz. II

zawiadomienie o wyborze oferty