Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Warsztaty projektowe i stworzenie koncepcji architektonicznej dla Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. Umianowice gm. Kije” planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”

zapytanie

zal-1

zal-2

zal-3

informacja-o-wyborze-oferty