Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na Usługę: usuwanie drzew, krzewów i ich podrostów w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Specyfikacja

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Ogłoszenie UZP