Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

Poniżej załączniki do pobrania.

ogłoszenie o zamówieniu UZP

SIWZ

zał.1 Formularz ofertowy

zał.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

zał.3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

zał.4 Wytyczne do projektowania

zał.4.1 Mapa terenu inwestycji

zał.4.2 Koncepcja architektoniczna

zał.4.3 Koncepcja Nidarium

zał.4.4 Warunki techniczne wyk. przyłącza wod-kan z dn. 01.12.2015 r.

zał.4.5 Oświadczenie o zapewn. dostawy energii elektr. z dn. 14.06.2017 r.

zał.4.6 Zalecenia Konserwatorskie z dn.29.08.2017 r.

zał.5 wzór umowy na prace projektowe

zał.5.1 wzór umowy na nadzór autorski

Informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu przetargu