Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie i gospodarowanie wodą na pięciu budowlach wodnych t.j. istniejących przepustach z piętrzeniem na Smudze Umianowickiej w km  2+170, w km 2+710, w km 4+010 w obszarze śródlądowej Delty rzeki Nidy, na syfonie z zastawką na Cieku od Wierzbicy pod Rowem-J oraz zastawce na łączniku Rowu-J z Ciekiem  od Wierzbicy w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” zlokalizowanych na ciekach wodnych na obszarze gminy Kije.

Poniżej załączniki do pobrania.

zapytanie ofertowe_17.08.21

OPZ_Specyfikacja Techniczna_zastawki

Załącznik nr 5_Instrukcja dla wyk

Wzór umowy_dok. zast

Informacja z otwarcia ofert_dokumentacja

zawiadomienie o wyborze oferty