Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 18.08.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji
Termin składania dokumentów:
30.08.2021 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie 5-21