Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 13.03.2019 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Zastępca kierownika projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
25.03.2019 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 6-19