Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 07.04.2017 r.
Komórka organizacyjna:
Referent pełniący obowiązki koordynatora ds. realizacji projektu „Natura- Idea- Człowiek” – działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych.
Termin składania dokumentów:
19.04.2017 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 2-17