Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 27.01.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji
Termin składania dokumentów:
07.02.2022 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 2-22