Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 10.01.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 21.01.2022 r.

Stanowisko: specjalista ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17/NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 1/22)

 

 

Unieważnia się nabór na stanowisko Specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17/NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (ogłoszenie Nr 1/22 z dnia 10.01.2022 r.).