Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 23.01.2019 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Koordynator ds. finansowo-księgowych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
04.02.2019 r.
Ilość etatów:
1/4

ogłoszenie nr 2-19