Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 13.12.2018 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
Oferowane stanowisko: Specjalista
Termin składania dokumentów:
27.12.2018 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 12-18