Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na obsługę kadrowo – prawną projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.

ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział_2-Formularz Oferty i Cenowy

Rozdział_3-Formularze 3_1-3_4

Rozdział_4-Istotne postanowienia umowy

Rozdział_5-Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział_6-Klauzula_informacyjna_RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia