Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 4.01.2018 r.
Komórka organizacyjna:
Wieloosobowe stanowisko pracy d/s realizacji innych projektów dotyczących wartości historycznych, kulturowych, krajobrazowych
i przyrodniczych w parkach krajobrazowych.
Termin składania dokumentów:
15.01.2018 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie o naborze 1-18