Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 16.09.2014 r.

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2014 r.

Stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki zastępcy kierownika projektu LIFE13NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie Nr 2/14).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującą procedurą naboru Komisja oceniła dokumenty złożone przez kandydata i stwierdziła, że nie zostały spełnione wymogi dotyczące wykształcenia na stanowisko specjalisty pełniącego obowiązki zastępcy kierownika projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.

Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 2/14 z dnia 16.09.2014 r.) zostaje unieważniony.