Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Data publikacji ogłoszenia: 13.02.2019 r.
Termin składania ofert upłynął: 25.02.2019 r.
Stanowisko: Specjalista ds. ochrony wód w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie 4/19). Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

Uzasadnienie

Wprowadzonym naborze na stanowisko specjalisty ds. ochrony wód w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” nie wpłynęła żadna oferta .
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie nr 4/19 z dnia 13.02.2019 r. ) zostaje unieważniony.