Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4×4 na potrzeby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
Poniżej załączniki do pobrania.

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 do SIWZ oferta

Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

pytania i odpowiedzi do przetargu

pytanie i odpowiedź do przetargu

pytania i odpowiedzi do przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia