Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2018 r.

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony wód w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie Nr 7/18)

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. ochrony wód w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 7/18 z dnia 13.12.2018 r.) zostaje unieważniony.