Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 10.01.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Termin składania dokumentów:
21.01.2022 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 1-22