Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawę odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników ZŚiNPK w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Opis przedmiotu zamówienia_ubrania1

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5_Instrukcja dla wyk_ po zm. 17.09

Wzór umowy_17.09

informacja z otwarcia ofert

Zawiad. o wyborze najkorzyst. oferty odzież