Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby ZŚiNPK.
Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Formularz ofertowy ZŚiNPK

Unieważnienie zapyt. ofertowego