Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę kóz w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Zalacznik nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty