Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym oraz przetrząsarki wirnikowej na potrzeby projektu LIFE4Delta_PL w podziale na zadania częściowe.

Poniżej załączniki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał nr 1_Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zał nr 2_Oferta

Zał nr 3a Zał 3b_warunki udziału i podst wykl

Zał nr 4_wzór umowy_Zad 1_ciągnik

Zał nr 4_wzór umowy_ Zad 2_przetrząsarka

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Zał nr 6_Pisemne zobow innego podmiotu

Zał nr 7_Wykaz dostaw

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty