Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania ofert na zakup i dostawa artykułów papierniczych, materiałów i sprzętu biurowego, wyrobów komputerowych oraz środków czystości na potrzeby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz projektu LIFE17NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.
Poniżej załączniki do pobrania.

Instrukcja dla wykonawców

Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia (zał2)

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty