Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na wypas owiec i kóz na wytyczonych obszarach siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 2 do OPZ – Formularz ofertowy

Zał nr 1 – OPZ

Zał nr 1 do OPZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty