Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie technicznej realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

zawiadomienie o wyborze oferty