Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pisemnego tłumaczenia tekstów z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”

Poniżej załączniki do pobrania.

zapytanie ofertowe

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla Wykonawcy wraz z formularzem oferty oraz oświadczenia Wykonawcy

Wzór umowy

Odpowiedź w sprawie zapytania ofertowego

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty