Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 100 szt. drewnianych kalendarzy „wiecznych” na potrzeby projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 – Szczegółowy opis

Zał nr 2 – Szkic (1)

Zał nr 3 – Formularz ofertowy (1)

zawiadomienie o wyborze oferty