Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na Usunięcie drzew, krzewów i ich podrostów wraz z karczowaniem i  zagospodarowaniem terenu w ramach projektu LIFE4Delta_PL.

Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Instrukcja dla wykonawcy wraz z formularzem oferty i oświadczenia Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty