Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu drzew, krzewów i ich podrostów w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

zawiadomienie o wyborze oferty