Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach działań after-life projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” w 2021 roku.
Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis zamówienia

Wzór umowy

Instrukcja dla wykonawców wraz z formularzem oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty