Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż produktów spożywczych stanowiących poczęstunek dla uczestników warsztatów terenowych w ramach realizacji zadania pn. Warsztaty edukacyjne – Ochrona popielicowatych na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

4-Formularz ofertowy