Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na roboty konserwacyjne na ciekach – Konserwację  Doprowadzalnika J wraz z konserwacją budowli oraz skrzydełka zastawki na Cieku od Wierzbicy przy syfonie pod Doprowadzalnikiem J i zastawki na łączniku Doprowadzalnika J z Ciekiem od Wierzbicy, Konserwację Starej Nidy w km 3+800-6+300” realizowane w ramach projektu LIFE4Delta_PL.

Poniżej załączniki do pobrania.

Załącznik nr 4_zapytanie ofertowe

OPZ_Dokumentacja techniczna skrócona dla Starej Nidy i Doprowadzalnika J

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Stara Nida i Doprowadzalnik

Doprowadzalnik J

Stara Nida

Załącznik nr 5_Instrukcja dla wyk

Załącznik _ Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert_Stara Nida

Zawiadomienie o rozstrzygnieciu postepowania