Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja warsztatów dla edukatorów pn. „Wykorzystanie ziół w edukacji leśnej i dziedzictwo kulturowe w turystyce leśnej. Prezentacja multimedialna jako narzędzie edukacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy